Termeni și condiții

Termeni și condiții

Bine ați venit pe Jobinterview.ro Termeni și condiții

Acești termeni și condiții descriu regulile și regulamentele de utilizare a site-ului Jobinterview.ro.

 

Prin accesarea acestui site web, presupunem că acceptați acești termeni și condiții în întregime. Nu continuați să utilizați site-ul Jobinterview.ro dacă nu acceptați toți termenii și condițiile menționate în această pagină.

Următoarea terminologie se aplică acestor Termeni și condiții, Declarației de confidențialitate și Anunțului de renunțare la răspundere și oricărui sau tuturor Acordurilor: „Client”, „Dumneavoastră” și „Dumneavoastră” se referă la dumneavoastră, persoana care accesează acest site web și acceptă termenii și condițiile Companiei. „Compania”, „Noi înșine”, „Noi”, „Compania noastră” și „Noi”, se referă la Compania noastră. „Partea”, „Părțile” sau „Noi”, se referă atât la Client, cât și la noi înșine, sau fie la Client, fie la noi înșine. Toți termenii se referă la oferta, acceptarea și contraprestația de plată necesară pentru a întreprinde procesul de asistență din partea noastră pentru Client în cel mai adecvat mod, fie prin întâlniri formale cu o durată determinată, fie prin orice alt mijloc, în scopul expres de a satisface nevoile Clientului în ceea ce privește furnizarea serviciilor/produselor declarate ale Companiei, în conformitate cu și sub rezerva legislației în vigoare în Danemarca. Orice utilizare a terminologiei de mai sus sau a altor cuvinte la singular, plural, majusculă și/sau el/ea sau ei/ele, sunt considerate ca fiind interschimbabile și, prin urmare, ca referindu-se la același lucru.

Cookie-uri

Utilizăm cookie-uri. Prin utilizarea site-ului Jobinterview.ro sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica de confidențialitate a Jobinterview.ro.

Cele mai multe dintre site-urile web interactive din zilele noastre folosesc cookie-uri pentru a ne permite să recuperăm detaliile utilizatorului la fiecare vizită. Cookie-urile sunt utilizate în unele zone ale site-ului nostru pentru a permite funcționalitatea acestei zone și pentru a facilita utilizarea pentru cei care ne vizitează. Unii dintre partenerii noștri afiliați / publicitari pot utiliza, de asemenea, cookie-uri.

Licență

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, Jobinterview.ro și/sau licențiatorii săi dețin drepturile de proprietate intelectuală pentru toate materialele de pe Jobinterview.ro. Toate drepturile de proprietate intelectuală sunt rezervate. Puteți vizualiza și/sau tipări pagini de pe https://jobinterview.ro/ pentru uz personal, sub rezerva restricțiilor stabilite în acești termeni și condiții.

Nu trebuie:

 1. Republicarea materialului de pe https://jobinterview.ro/
 2. Vindeți, închiriați sau sublicențiați materiale de pe https://jobinterview.ro/
 3. Reproducerea, duplicarea sau copierea materialelor de pe https://jobinterview.ro/

Redistribuiți conținutul de pe Jobinterview.ro (cu excepția cazului în care conținutul este făcut special pentru redistribuire).

Hyperlinking către conținutul nostru

 1. Următoarele organizații pot avea un link către site-ul nostru web fără aprobare prealabilă scrisă:
  1. Agenții guvernamentale;
  2. Motoare de căutare;
  3. Organizații de presă;
  4. Distribuitorii de anuare online, atunci când ne listează în anuar, pot crea un link către site-ul nostru web în același mod în care creează hyperlink-uri către site-urile web ale altor întreprinderi listate; și
  5. Întreprinderile acreditate la nivel de sistem, cu excepția organizațiilor non-profit, a centrelor comerciale de caritate și a grupurilor de strângere de fonduri de caritate care nu pot avea un hyperlink către site-ul nostru web.
 1. Aceste organizații pot avea un link către pagina noastră de pornire, către publicații sau către alte informații de pe site-ul web, atât timp cât link-ul: (a) nu este în niciun fel înșelătoare; (b) nu implică în mod fals sponsorizarea, aprobarea sau aprobarea părții care face legătura și a produselor sau serviciilor sale; și (c) se încadrează în contextul site-ului părții care face legătura.
 2. Este posibil să luăm în considerare și să aprobăm, la discreția noastră exclusivă, alte cereri de linkuri din partea următoarelor tipuri de organizații:
  1. surse de informare cunoscute în mod obișnuit pentru consumatori și/sau întreprinderi;
  2. site-uri dot.ro;
  3. asociații sau alte grupuri care reprezintă organizații caritabile, inclusiv site-uri de donații caritabile,
  4. distribuitori de directoare online;
  5. portaluri de internet;
  6. firme de contabilitate, de avocatură și de consultanță ai căror clienți principali sunt întreprinderi; și
  7. instituții de învățământ și asociații comerciale.

Vom aproba cererile de linkuri de la aceste organizații dacă vom stabili acest lucru: (a) link-ul nu ar reflecta în mod nefavorabil asupra noastră sau a întreprinderilor noastre acreditate (de exemplu, asociațiile comerciale sau alte organizații care reprezintă tipuri de afaceri suspecte în mod inerent, cum ar fi oportunitățile de muncă la domiciliu, nu vor fi autorizate să se conecteze); (b) organizația nu are un istoric nesatisfăcător cu noi; (c) beneficiul pentru noi din vizibilitatea asociată cu hiperlinkul depășește absența acestuia; și (d) în cazul în care link-ul se află în contextul unor informații generale sau este în concordanță cu conținutul editorial al unui buletin informativ sau al unui produs similar care promovează misiunea organizației.

Aceste organizații pot avea un link către pagina noastră de pornire, către publicații sau către alte informații de pe site-ul web, atât timp cât link-ul: (a) nu este în niciun fel înșelătoare; (b) nu implică în mod fals sponsorizarea, aprobarea sau aprobarea părții care face legătura și a produselor sau serviciilor sale; și (c) se încadrează în contextul site-ului părții care face legătura.

Dacă vă numărați printre organizațiile enumerate la punctul 2 de mai sus și sunteți interesat să creați un link către site-ul nostru, trebuie să ne notificați prin trimiterea unui e-mail la info@futuretrain.io. Vă rugăm să includeți numele dumneavoastră, numele organizației dumneavoastră, informații de contact (cum ar fi un număr de telefon și/sau o adresă de e-mail), precum și URL-ul site-ului dumneavoastră, o listă a tuturor URL-urilor de la care intenționați să vă conectați la site-ul nostru web și o listă a URL-ului (URL-urilor) de pe site-ul nostru către care doriți să vă conectați. Așteptați 2-3 săptămâni pentru un răspuns.

Organizațiile autorizate pot crea hyperlink-uri către site-ul nostru web după cum urmează:

 1. Prin utilizarea denumirii noastre corporative; sau
 2. Prin utilizarea localizatorului uniform de resurse (adresa web) la care se face legătura; sau
 3. Prin utilizarea oricărei alte descrieri a site-ului nostru web sau a materialului la care se face legătura, care are sens în contextul și formatul conținutului de pe site-ul părții care face legătura.

Nici o utilizare a logo-ului Jobinterview.ro sau a altor elemente artistice nu va fi permisă pentru linking în lipsa unui acord de licență de marcă înregistrată.

Iframes

Fără aprobare prealabilă și permisiune scrisă expresă, nu aveți voie să creați rame în jurul paginilor noastre web sau să utilizați alte tehnici care modifică în vreun fel prezentarea vizuală sau aspectul site-ului nostru web.

Rezerva de drepturi

Ne rezervăm dreptul, în orice moment și la propria discreție, de a vă solicita să eliminați toate linkurile sau orice link specific către site-ul nostru web. Sunteți de acord să eliminați imediat toate legăturile către site-ul nostru web la o astfel de solicitare. Ne rezervăm, de asemenea, dreptul de a modifica în orice moment acești termeni și condiții și politica sa de creare de linkuri. Continuând să vă conectați la site-ul nostru web, sunteți de acord să vă supuneți și să respectați acești termeni și condiții de conectare.

Eliminarea legăturilor de pe site-ul nostru

Dacă considerați că orice link de pe site-ul nostru web sau orice site web legat de acesta este inacceptabil din orice motiv, ne puteți contacta în acest sens. Vom lua în considerare cererile de eliminare a linkurilor, dar nu vom avea nicio obligație de a face acest lucru sau de a vă răspunde direct.

Deși ne străduim să ne asigurăm că informațiile de pe acest site sunt corecte, nu garantăm caracterul complet sau acuratețea acestora; de asemenea, nu ne angajăm să ne asigurăm că site-ul rămâne disponibil sau că materialul de pe site este actualizat.

Răspunderea pentru conținut

Nu vom avea nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice conținut care apare pe site-ul dvs. web. Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne apărați împotriva tuturor reclamațiilor care decurg din sau se bazează pe site-ul dvs. web. Niciun link (link-uri) nu poate apărea pe nicio pagină de pe site-ul dvs. web sau în orice context care conține conținut sau materiale care pot fi interpretate ca fiind calomnioase, obscene sau criminale, sau care încalcă, încalcă în alt mod sau pledează pentru încălcarea sau altă încălcare a drepturilor unei terțe părți.

Disclaimer

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, excludem toate declarațiile, garanțiile și condițiile referitoare la site-ul nostru web și la utilizarea acestui site web (inclusiv, fără a se limita la, orice garanții implicite prin lege în ceea ce privește calitatea satisfăcătoare, adecvarea la scop și/sau utilizarea unei atenții și competențe rezonabile). Nimic din această clauză de renunțare nu va:

 1. să limiteze sau să excludă răspunderea noastră sau a dumneavoastră pentru deces sau vătămări corporale rezultate din neglijență;
 2. să limiteze sau să excludă răspunderea noastră sau a dumneavoastră pentru fraudă sau fals în declarații frauduloase;
 3. limitarea oricăreia dintre responsabilitățile noastre sau ale dumneavoastră în orice mod care nu este permis de legislația aplicabilă; sau
 4. să excludă orice răspundere a noastră sau a dumneavoastră care nu poate fi exclusă în conformitate cu legislația aplicabilă.

Limitările și excluderile de răspundere prevăzute în această secțiune și în alte părți ale prezentei clauze de exonerare de răspundere: (a) fac obiectul paragrafului precedent; și (b) reglementează toate răspunderile care decurg din clauza de exonerare de răspundere sau în legătură cu obiectul prezentei clauze de exonerare de răspundere, inclusiv răspunderile care decurg din contract, din răspundere delictuală (inclusiv neglijență) și pentru încălcarea obligațiilor legale.

În măsura în care site-ul web și informațiile și serviciile de pe site-ul web sunt furnizate gratuit, nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună de orice natură.